Fabians fadese

Det virker som om det er en slags forbannelse over det å være ordfører fra Høyre i Oslo. Alle de siste ordførerne fra dette partiet har drevet med en eller annen form for økonomis snusk, og dette har i et par tilfeller ført til at ordførerne har måttet gå av: Albert Nordengen gikk av i 1990, Per Ditlev Simonsen gikk av i 2007.

Vi er litt overrasket over at en person kan bedrive økonomisk snusk og samtidig søke politiske toppverv; enhver burde forstå at dersom man er i en topposisjon så blir slikt avslørt. Men kanskje er det slik at det å være naiv og godtroende hører intimt sammen med det å være medlem i Høyre?

Men nå til den sittende ordføreren, Fabian Stang. Hva er det han har gjort? Vi siterer fra osloby.no: Fabian Stang betalte ikke skatt. Men han unnskylder seg: «Jeg handlet i god tro».

Fabian Stang (H) innrømmer at han i sommer brukte en håndverker for å beise og male sin egen hytte i Gausdal - uten at det ble betalt skatt for arbeidet.

- Det jeg kan si, er at jeg var i absolutt god tro og forutsatte at dette var en selvstendig næringsdrivende. Så i ettertid, via tips og Dagbladet, ble jeg gjort kjent med at han var en lønnsmottager, sier Stang til Aftenposten
Stang har altså leid inn en mann til å beise sin hytte, og så har han betalt mannen for jobben. I dagens Norge kan dette være en nokså grov forbrytelse (selv om dette antagelig er langt mindre alvorlig enn det som hans to forgjengere nevnt over gjorde).

Vi har et par kommentarer til denne saken. For det første mener vi at man absolutt bør følge de lover og regler som gjelder. Hvis det er et stort byråkrati man må igjennom dersom man skal leie noen til å male sitt hus (eller beise sin hytte), så må man allikevel kjempe seg igjennom dette byråkratiet. Det er ingen vei utenom, og da må man bare gjøre dette. Vil man ha det annerledes må man arbeide politisk for en forenkling, dvs. da må man støtte og stemme på DLF, som er det eneste partiet som vil ha dette byråkratiet fjernet, og som vil ha en samfunnsmodell som ikke nødvendigvis resulterer i et slik stadig mer komplisert byråkrati.
Noe overaskende er det at en fremtredende politiker som Fabian Stang ikke er kjent med regelverket; regelverket er da blitt så omfattende og komplisert at selv ikke ordføreren i Oslo kjenner til det i saker som direkte angår ham selv.

Videre burde det være slik at man bare kan leie inn folk til å gjøre en jobb og så betale dem. Det er slik det burde være. Det burde ikke være noe mer involvert i en slik transaksjon enn det som de som er direkte involvert blir enige om.

Som sagt, det er slik det burde være, men det er dessverre ikke slik det er.
Vi er også overrasket over at prominente folk stiller seg så lagelig til for hugg som Stang har gjort i denne saken. At en ordfører betaler svart er egentlig en skandale. Ok, han sier at han ikke forstod at det var dette han gjorde, men dette burde han ha forstått. Han sier at han trodde at mannen som utførte jobben var selvstendig næringsdrivende og ikke lønnsmottager, men ville han da i så fall synes det var greit å gjøre opp uten å få en faktura og å kun få tilsendt et kontonummer på SMS? Vi synes det er litt vanskelig å tro dette.

Men nå har Stang ordnet opp. Osloby: I dag har han [Stang] betalt inn 33.000 kroner i skatt og rundt 10.000 kroner i arbeidsgiveravgift, slik at han totalt har måttet ut med 85.000 kroner for å få beiset hytta.

Så den jobben han trodde ville koste 45 000 kr kostet ham da nesten dobbelt så mye.

DLFs syn er at man absolutt bør kunne leie inn folk og betale dem for jobben, og at saken da slutter der. Vi er imot at staten skal håve inn om lag like mye som den som utfører jobben.

Men dette er en nødvendig del av velferdsstaten. Velferdsstaten innebærer at vi skal få en del viktige ting gratis fra det offentlige, men til gjengjeld skal vi da betale om lag dobbelt så mye for det vi må betale for. DLF er imot dette, vi mener at man skal betale for det man bruker - inkludert tjenester som man i dag får mer eller mindre gratis fra det offentlige,

Kun da kan man i trygghet leie inn folk betal dem for jobbe og da være ferdige med saken.

Men å gjøre som mange gjør i dag - å være for velferdsstaten samtidig som man lurer unna den delen staten skal ha når man betaler for noe - det er lite annet enn hykleri og ren svindel.

Noen begår altså slik svindel med vitende og vilje, men noen, som Oslos ordfører i denne saken, gjør slikt fordi de ikke er helt oppdatert og tror at ting er mye enklere enn de virkelig er.

Som sagt, DLFs syn er at ting burde være langt enklere enn de er i dag.

.
.
.
.
.
.
.

http://www.osloby.no/nyheter/Fabian-Stang-innrommer-kjop-av-svart-arbeid...