SV vil forhandle med IS

Sosialistisk Venstreparti vil at man skal forhandle med terroristgruppen Islamsk Stat.

Islamsk Stat er som kjent en gruppe som baserer seg på en bokstavtro tolkning av islam, og som har som må å etablere et nytt kalifat. IS kriger nå i store områder i og omkring Syria.

Islamsk Stat er kjent for sin barbariske fremgangsmåte: de dreper personer som ikke passer inn i deres statsmodell - homofile, kristne, konvertitter, opposisjonelle, avvikere - på ekstremt barbariske måter, og de ødelegger verdifulle kulturminner. (Vi skrev om dette i en nyhetskommentar for noen få dager siden.)

Men SV vil at man skal forhandle med dem Tirsdag sa SVs nestleder og utenrikspolitiske talsmann Bård Vegar Solhjell at regjeringen bør være villig til å gå i dialog med ulike parter i Syria for å få til en fredsavtale – også IS.

(Dette er ikke nye toner fra SV. I 2008 uttalte partileder Lysbakken at - Vi må forhandle med Taliban.)

SV tror åpenbart at disse religiøse fanatikerne vil moderere seg og kun drepe på mindre barbariske måter eller ødelegge litt færre kulturminner hvis man får i stand en avtale med dem. Vi deler ikke SVs syn.

Vi vil minne om at Chamberlain forhandlet med Hitler i den tro at dette vil gi Vesten fred i vår tid. Resultatet ble en grusom krig som førte til enorme ødeleggelser og et tap av mer enn 50 millioner menneskeliv.

Etter vårt syn er SVs holdning langt mer naiv enn den som Chamberlain og hans støttespillere representerte omkring 1940.

Vi er enig med ordtaket som sier at Si vis pacem, para bellum (Hvis du vil ha fred, vær forberedt på krig)

Vi mener at Vesten bør eliminere IS militært. Vi frykter dog at dette ikke vil skje, en krig er ikke mulig å føre uten bred støtte i opinionen, og en slik støtte finnes ikke i noe land i Vesten i dag, akkurat som det på 30-tallet ikke var noen som støttet det alternativ som gikk ut på å stå kraftig opp imot Hitler.

Vi frykter at den ettergivenhet som alle toneangivende kretser nå viser overfor IS og deres våpenbrødre i Hizbollah, Hamas, Taliban, al-Qaida, Boko Haram, etc, og som SV er den klareste røst for, vil føre til en katastrofe i en ikke så fjern fremtid.
.
.
.
.
.

http://stemdlf.no/node/5725

http://www.klassekampen.no/article/20150908/NTBI/1516067557

http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/01/22/524587.html