DLF legges ned

DLFs landsmøte har vedtatt å legge ned DLF fra 31/12-2017. DLF stilte første gang til valg som et liberalistisk parti ved valget i 1997, og fra 2001 var DLF et konsekvent liberalistisk parti. Det primære formål med DLF var dog ikke å komme inn i kommunestyrer eller inn på Stortinget, formålet var å spre ideer om individuell frihet gjennom de kanaler som er åpne for politiske partier.

Av forskjellig grunner har vi som har vært involvert i DLF nå valgt å arbeide i andre kanaler. Vi vil oppfordre de som er interessert i de grunnleggende ideer som er en forutsetning for individuell frihet om å oppsøke FSO – Foreningen for Studium av Objektivismen.

http://www.objektivisme.no

DLFs nettside vil bli bevart som et arkiv over de nyhetskommentarer som ble skrevet i perioden fra tidlig i 2001 og ut 2017. Denne siden vil ikke bli oppdatert. De som skrev nyhetskommentarene på stemDLF vil om kort tid forsette å skrive nye kommentarer i regi av foreningen Gullstandard.

http://www.gullstandard.no

For de som ønsker å arbeide politisk vil vi anbefale partiet Liberalistene og oppfordre dem til å arbeide for å spre frihetlige ideer der.

https://www.liberalistene.org

DLFs debattforum vil fortsatt være åpent.

Vi vil takke alle som har fulgt oss i disse årene, og vi vil oppfordre alle til å fortsette å spre de frihetlige ideer i ethvert forum eller miljø de har tilgang til. Kun individuell frihet - og de ideer som frihet bygger på: individualisme, rasjonalitet, rasjonell egoisme - kan sørge for at vi får samfunn preget av fred, harmoni og velstand. Samfunn hvor de motsatte ideer dominerer – kollektivisme, irrasjonalitet (f.eks. i form av religion), selvoppofrelse/altruisme – vil i stadig større grad bli preget av forfall, fattigdom, ufred, strid og uro. Det er en slik utvikling vi dessverre fortsatt ser i alle samfunn omkring oss.