March 2009

”Regjeringen har sviktet …”

Overskriften er begynnelsen av et ferskt sitat fra en sentral sentrumspolitiker. Klarer du å gjette hvilken gruppe vedkommende hadde i tankene? Var det de gamle? De unge? De som bor i distriktene? Skoleelevene? Forskerne? Kvinnene? Innvandrerne? De som står i helsekø? De som sogner inn under psykiatrien? Bøndene? Var det studentene? Skoleelevene? Var det lærene? Var det forskerne? Var det de som reiser kollektivt? Var det samene? Var det de som trenger omskolering? Var det lærlingene? Eller var det noen andre som ikke er nevnt i denne korte listen?

Helgefylla - hvem skal betale?

Aftenpostens kronikør sist fredag stiller ikke spørsmålet om hvem som skal betale for helgefylla. Han konstaterer innledningsvis helt korrekt at den koster:

«Spør du politiet som hver helg må slåss med helgefylla over hele Norge, eller forskerne som har brukt tid på å granske emnet, får du svar: Drinkene koster mer enn de smaker, sett med fellesskapets øyne.

Integrering

Integrering av innvandrere er et stadig tilbakevendende tema. Det kreves at de skal integreres, det hevdes at noen ikke blir integrert, og det fastslås at integreringspolitikken er mislykket.

Men hva er integrering? Hva består den av? Vi vil kort kommentere dette ved å dele dett opp i to temaer.

Integrasjon kan bety at innvandrerne tar til seg og begynner å praktisere såkalt norske verdier.

Obamas krig mot velstand

Etter fem måneder og mer enn 8 trillioner (amerikansk angivelse) dollar i statlige stimulansepakker fortsetter USAs økonomi å stupe, og det med stadig større fart.

Hovedgrunnen til dette er at virksomheter venter med å investere for å se hva neste stimulansepakke vil innholde – og derfor vil nedgangen stanse opp når det ikke kommer flere stimulansepakker. Ja, hvis redningspakkene opphører vil det bli konkurser, men så vil bedre virksomheter og bedre ledere ta over det som er av verdi i de virksomhetene som har gått konkurs.

Stadig flere tar en John Galt

I går kommenterte vi president Obamas økonomiske politikk på et noe overordnet plan. Men hva blir resultatene av en slik politikk for den enkelte? Vi skal gi noen eksempler på dette, og trekke noen generelle konklusjoner.

Hijab-brenningen 8. mars

Stikk i strid med 8.mars-komiteens intensjoner og ønsker klarte Sara Azmeh Rasmussen med sin hijab-brenning i Oslo i går å protestere mot kvinneundertrykkelse, og det på selveste kvinnedagen 8. mars.

Å brenne noe er et sterkt politisk virkemiddel. Det er blitt brukt for å undertrykke og for å redusere frihet – to svært forskjellige eksempler er nazistenes bokbål i Tyskland på 30-tallet og kristnes brenning av Beatles-plater over hele USA midt på 60-tallet etter at John Lennon korrekt hadde sagt at ”Beatles er nå mer populære enn Jesus”.

MUFerne

Det ble i mange år sagt om den legendariske toppbyråkarten i landbruksdepartementet Per Harald Grue at det kun var han og Vårherre som hadde oversikten over alle støttordningene som gjaldt norsk landbruk.

Obamas energipolitikk

Energi er en god ting. Den brukes når fabrikkene produserer det vi trenger og det vi ønsker oss, vi bruker den når vi kjører til jobben og på butikken, vi bruker den til å varme opp eller kjøle ned de rom vi oppholder oss i, vi bruker den når vi reiser på ferie med fly eller bil, osv. - kort sagt energibruk er en uunnværlig del av et godt liv.

Men energien må produseres: kull eller olje eller vannkraft eller atomkraft må oppdages, utvikles, settes i produksjon og formidles/transporertes til de som vil bruke den. Det er da viktig at det ikke finnes statlige hindringer for dette.

”Våre sparepenger er sløst bort”

Pga nedgangen i aksjemarkedet har Oljefondet tapt mer enn 600 mrd kr de siste månedene. Investor Øystein Stray Spetalen sier i Aftenposten i går at "-Politikerne har tatt alt for høy risiko med sparepengene til vanlige nordmenn". E24 skriver at: ”Oljefondet tapte trolig 500 [Dagsrevyen i går oppga 633] milliarder kroner på børskrakket i fjor. Eksperter frykter at det tar flere tiår å vinne tilbake det tapte.

I dag legger Oljefondet frem resultatet etter børskrakkåret 2008.

Komedie, tragedie eller farse?

For noen år siden viste TVVest en reklamefilm for Pensjonistpartiet. Dette var i strid med norsk lov; norsk lov tillater politisk reklame i andre medier, men ikke på TV. Saken havnet for retten og TVVest ble dømt. Saken ble til slutt anket til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg som fant at det norske forbudet mot politisk TV-reklame er i strid med menneskerettighetene. Dette betyr at forbudet mot politisk TV-reklame ikke er gjeldende norsk lov.

Kan verre ting skje?

En 60 år gammel kvinnelig natteravn ble uten forvarsel overfalt, slått ned og sparket natt til søndag. VG skriver dette om saken:

”Natteravn brutalt banket opp i Moss. En kvinnelig natteravn er lagt inn på sykehus med omfattende skader etter å ha blitt sparket ned i Moss i natt.

Obamas utenrikspolitikk

President Obama lovet forandring, og det ser ut til at han i utenrikspolitikken virkelig forsøker å gjennomføre dette. Vi skal kort henlede oppmerksomheten på noen valg Obama har tatt og som illustrerer hans kursomlegging i forhold til den politikken som tidligere har vært ført.

Hans første intervju med en utenlandsk TV-kanal var med den arabiske al-Jazeera. Den første utenlandske leder han hadde en offisiell samtale med var palestinernes leder Mahmod Abbas. Den viktige allierte Hamid Karzai, president i Afghanistan, måtte vente en måned før han fikk en samtale med Obama.

Religion og politikk

En kronikk i Aftenposten for noen dager siden tar opp det viktige spørsmålet om sammenhengen mellom politikk og religion. Som kjent kan det med en viss styrke hevdes at det i kristendommen er et skille mellom de to – ”gi Gud det Guds er og gi Caesar det Caesars er” - selv om ikke alle kristne godtar dette skillet. I islam derimot er det intet slik skille. Kronikøren (Torkel Brekke) skriver følgende med utgangspunkt i den siste tidens debatt om islam og islamisering: ”Religionsdebatt.

SVs skoleutspill

SV har hatt landsmøte, og ikke uventet kom det ut av dette en rekke typiske SV-utspill. Et av dem er rimelig treffende oppsummert i en overskrift i Dagbladet: ”SV vil ha offentlige privatskoler”.

Artikkelen forteller bla. følgende: ”Andre [privatskoler] bør avvikles på sikt.

”Prisen samfunnet må betale”

Vi har hentet overskriften fra dagens førsteside i Aftenposten, og utsagnet tillegges lederen for Rettsmedisinsk kommisjon Randi Rosenqvist. Saken handler om mannen som drepte tre personer i Tromsø for et par dager siden. Mannen har vært psykiatrisk pasient, men var nå ute på fri fot.

Vi har noen kommentarer til denne saken. Overskriften sier at ”samfunnet” betaler prisen. Dette er en merkelig og distanserende måte å se det på; det som er skjedd er at tre levende mennesker, tre individer i sin beste alder, er blitt drept på en grusom måte.

Ikke til å tro

Litteraturhuset har huset flere interessante debatter den siste tiden, men søndag var stedet åsted for den hyperaktive venstrepolitikeren og advokaten Abid Q Rajas møte om hat mot og fra minoriteter.

En rekke presumptivt seriøse debattanter stilte i panelet og kom med uttalelser som vi kort skal gjengi essensen av og kommentere.

En av de inviterte paneldeltagerne var Mohammed Chisht og tittelen på hans innlegg var "Derfor hater jeg jøder og homofile".

Å be om bråk

”194 pågrepet – 10 risikerer straff” - dette var hovedoverskriften på Aftenpostens forside i går. Saken handler om de voldsomme demonstrasjonene som palestinasympatisører sto for langs Karl Johan 8. og 10. januar i år, en demonstrasjon som førte til store mengder ødeleggelser og hvor altså nesten 200 personer ble pågrepet.

Alle som så opptøyene på TV-nyhetene så at demonstrantene kastet flasker og stein, at de knuste ruter, at de satte fyr på søppeldunker, at de skjøt fyrverkeriraketter farlig nær folkemengder, osv.

Hvordan svare piratene?

Et norsk skip (norsk eid, norsk kaptein, registrert i Bahamas, filippinsk mannskap) er kapret av pirater utenfor Øst-Afrika. Både eierne og myndighetene vil forhandle om løsepenger. Dagbladet skriver: ”Har hyret pirat-forhandlere til å redde norsk kaptein. Venter på løsepengekrav på mange millioner fra bevæpnede menn som har «Bow Asir».

Denne piratvirksomheten har nå foregått noen år, og Vesten gjør intet for å forsvare sine skip mot piratene.

“Giftgassen” CO2

Vi har flere ganger sett CO2 omtalt som en giftgass. Dette er helt feil. CO2 er den gassen som ifølge miljøbevegelsen er hovedårsaken til den påståtte menneskeskapte globale oppvarming (ved å brenne fossilt brensel som olje og bensin og kull økes mengden CO2 i atmosfæren slik at den holder bedre på varmen og vi får øket temperatur på jorden), men noen giftgass er den ikke. CO2 er naturlig forekommende i atmosfæren; når dyr puster så slipper de ut CO2. CO2 er en naturlig forekommende gass som ikke skader noen (i de mengder det her er snakk om).

Syke politikere

Justisministeren er nå tilbake på jobb etter noen ukers sykemelding. Etter hardt arbeidspress i en lang periode besvimte han på jobb, og han ble sykmeldt i en periode. I et intervju i går sa han at han nå, for å kunne klare jobben bedre, må sette klarere grenser; han må ta ut fritid, han må beskytte kveldene slik at han ikke er på møter hver eneste kveld, osv.