September 2009

Til støtte for opphavsretten!

DLF slutter seg helt og fullt til det som kommer til uttrykk i dagens kronikk i Aftenposten, skrevet av tre kunstnere: "Det er ikke vi som ikke har skjønt Internett. Det er [copyrightmotsanderne] som ikke har skjønt opphavsretten."

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3244058.ece

Vi tillater oss å gjengi begynnelsen og slutten på kronikken:

Lover og ulover

”Fritt frem for naskere og tyver i butikkene. Butikkeiere rundstjeles - politiet henlegger" (Aftenposten, http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article3244972.ece )

”42 menn bøtelagt for sexkjøp i Oslo” (Dagbladet http://www.dagbladet.no/2009/06/30/nyheter/innenriks/prostitusjon/6970720/ )

I det ene eksempelet bruker politiet store ressurser for å straffe personer som har sex på betingelser som staten ikke liker, i det andre tilfellet henlegger politiet saker som handler om folk som stjeler i stort omfang fra butikker.

EM i fotball, etterbruk, finansiering, etc.

Fotballforbundet ønsker at EM i fotball 2016 skal arrangeres i Norge. I går la de frem en plan som analyserer planleggingen av arrangementet, inkludert en beregning av hva statstilskuddet bør/må være for at arrangementet skal kunne gjennomføres: innpå 7 milliarder kroner.

At dette kan bli et stort og flott arrangement er det ingen tvil om: det vil rette oppmerksomhet mot Norge, det vil føre til at mange turister kommer hit, det vil være en inspirasjon for både spillere og andre som er involverte i fotballbevegelsen, osv.

Legaliser!

Vi gjengir noen relativt ferske overskrifter fra Aftenposten:

”1000 politimenn drept i krig mot narkokartellene. Bare de siste to dagene har 30 personer blitt drept i narkokrigen.”

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3170145.ece

”19 drept i fengselsslagsmål i Mexico. Minst 19 mennesker ble drept og 20 skadd i et slagsmål i et fengsel i delstaten Durango i Mexico fredag.”

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3217035.ece

Burkini i offentlige bad

Som kjent er det enkelte muslimske kvinner som ikke vil bade iført normalt badetøy, de velger isteden å bruke en heldekkende badedrakt, en såkalt burkini.

I alle år har det vært slik at for å kunne bade i Oslos kommunale bad må man være iført normalt badeøy. Det har også vært krav om at man må vaske kroppen grundig i en dusj før man inntar bassenget. Det er visstnok vanskelig for muslimske kvinner å gjøre dette, de tar på seg badetøyet hjemme og går ned i bassenget uten å dusje når de er kommet til badet.

DLF i Si:D

DLF er det parti som i dag presenteres i Aftenpostens SiD, en leserbrevspalte beregnet på ungdom. Det som Aftenposten trykker er noe forkortet i forhold til det som ble sendt inn, så vi velger i dag å publisere her den uforkortede versjonen av vårt svar. Partiene var bedt om å svare på tre spørsmål, og de gjengis i bold.

Hva er partiets tre viktigste saker i årets valgkamp?

Årsak og virkning

Vi siterer fra to førstesideoppslag i Aftenposten i går 8/9: ”Han har stått bak 500 lovbrudd og har sonet 25 dommer. Likevel mente tingretten at det var et ”uforholdsmessig inngrep” å fengsle vinningsforbryteren mens politiet drev etterforskning etter en ny pågripelse” (morgennummeret).

”1200 innbrudd. Stadig flere ubudne gjester i Oslo. 1200 innbrudd er anmeldt hittil i år. Politiet melder om en jevn tilstrømming av kriminelle” (aftennummeret).

Forskjellen på liberalister og sosialdemokrater

Aften for i går (9/9) inneholder en liste over noen av de ting som er gått galt for Oslo kommune de siste årene og som vil koste skattebetalerne kolossale beløp.

Det begynner på første side med overskriften ”Lekker som en sil. Tøyenbadet drukner i problemer” og så fortsetter omtalen inne i avisen med ”Holder ikke vann. Tøyenbadet må repareres. Det nyåpnede Tøyenbadet drukner i skandaler. Rehabiliteringen ble kraftig forsinket og dobbelt så dyr som planlagt. Nå viser det seg at svømmebassenget lekker som en sil”.

Regjeringsspørsmålet

Selv om det er kun to dager igjen til valget er ennå ikke regjeringsspørsmålet avklart; meningsmålingene viser ingen klar ledelse for noe av sidene. De rød-grønne er gått tilbake, men har på noen helt ferske målinger vært i så stor fremgang at de igjen kan få flertall ved valget.

Det største problemet for de rød-grønne er SV. SV er gått kraftig tilbake på målingene, og dagens Dagbladet har følgende på førstesiden” ”SV i … krise”.

Valget

Retningen vi beveger oss i er ikke så veldig oppløftende: avisene snakker om krise i eldreomsorgen og i helsevesenet, resultatene i skolen blir dårligere, kriminaliteten øker, osv. Alle ser dette og alle partiene lover å løse problemene. Men det har de også gjort ved hvert tidligere valg, og problemene blir bare større og større. Hvorfor har vi denne utviklingen?

Valgresultatet

Igjen er DLF et av de partiene som har gått mest frem ved Storingsvalget: i Oslo økte antall stemmer til DLF med mer enn 50 %. (Det er kun i Oslo vi har sammenligningsgrunnlag; vi stilte også i Oslo ved forrige Stortingsvalg.) I og med at vi ble utsatt for en nærmest total presseboikott så er dette et ganske tilfredsstillende resultat.

Valgordningen

"De borgerlige partiene FrP + H +KrF + V fikk et flertall av stemmene, men det var de rød-grønne Ap + Sp + SV som fikk flertall på Stortinget”, forteller flere aviser i disse dager.

Dagbladet formulerte seg slik: ”De rødgrønne tok en «Bush». Vant med færre stemmer.”

http://www.dagbladet.no/2009/09/15/nyheter/valg_2009/valg09/politikk/inn...

VG: ”De borgerlige fikk flest stemmer - tapte valget.”

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=594733

Grunn til misnøye?

Det er ingen grunn til misnøye med tilstanden Norge i dag påstår den tidligere miljøforkjemperen og nå rektor ved Nansenskolen Dag Hareide i en kronikk i Aftenposten 12/9.

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3264442.ece

Han påstår helt korrekt at vi har det svært godt i Norge i dag, og han henviser til flere undersøkelser som bla sier følgende:
* Velferd (helse+utdanning+inntekt): Norge er land nr. to i verden (FN)
* Likestilling mellom kjønnene: Norge er nr. en i makt og nr. tre i økonomi (FN)
* Mangel på fattigdom: Norge er nr. to (FN)

Motstanden mot Obama

President Obamas sterkt venstreorienterte politikk har ført til at de problemene han arvet etter president Bush er blitt større, og også til at motstaden mot ham og hans politikk har økt kraftig. Spesielt er det Obamas forsøk på å gjennomføre en statlig overtagelse av helsevesenet som har satt sinnene i kok.

Over hele USA arrangeres det nå såkalte ”tea-parties”, oppkalt etter ”the Boston Tea Party” som var det første skritt som resulterte i at USA (navnet kom dog senere) erklærte seg uavhengig av kolonimakten England.

Biler brenner i Göteborg

Dagsrevyen viste i går 20/9) en reportasje om ting som nå også skjer i Göteborg, men som i lengre tid har skjedd i Paris, i Athen, i København, i Malmö, og i flere byer i Tyskland og i England: Innvandrerungdommer kaster sten på brannbiler og politibiler som er på vei inn i visse områder hvor de fleste beboerne er innvandrere. Brannvesenet er på utrykning for å stanse en brann, politiet er på vei for å ta opp forklaringer etter at en forbrytelse har funnet sted, og innvandrerungdommene vil hindre dem i deres arbeid eller stanse dem helt.

Obamas utenrikspolitikk

Jimmy Carter (president 1977-81) regnes som den aller dårligste presidenten i USA gjennom tidene. Mye av dette skyldes hans katastrofale innenrikspolitikk (prisstigning, stagnasjon, arbeidsløshet), men også utenrikspolitikken var elendig. Han lot ekstreme islamister ta makten i Iran, Sovjet invaderte Afghanistan (i 1979) og Carter sa han var overrasket, og han lot kommunister infiltrere og overta en rekke land i Mellom-Amerika. Problemer som da ble skapt må vi fortsatt leve med.

Fanger på perm

”Vil gi flere fanger perm” er en overskrift på Aftenpostens førsteside i dag 23/9, og inne i avisen leser vi følgende: ”Regjeringen: [Vi] må kunne leve med flere brudd”. Hva slags brudd er det snakk om? Antagelig brudd på bestemmelsene som gjelder ved permisjon.

Bakgrunnen for saken er at det nylig ble kjent at en mann som var dømt for å ha drept sin tidligere kjæreste med gift hadde fått mer enn 20 permisjoner i de få årene han har sittet i fengsel. Grunnen til at dette ble kjent var at han ikke vendte tilbake til rett tid fra den siste permisjonen.

Lae går

Byrådsleder i Oslo, Erling Lae, varslet i går 23/9 at han går av som byrådsleder, noe som kom som en overraskelse for de fleste. Lae, en hederlig og sympatisk person som har vært populær i alle leire, måtte i motsetning til flere av sine partifeller som har innehatt toppverv i Oslo heller ikke gå av som følge av skandaler, slik Grethe Horntvet, Albert Nordengen og Per Ditlev Simonsen måtte.

Veiene

Riksrevisjonen feller en knusende dom over norske veier i en rapport som ble lagt frem i går. Aftenposten skriver om saken på første side i dag 25/9: ”Halvparten av vedlikeholdsarbeidet på veiene er så dårlig at det kan føre til ulykker. Det er heller ingen oversikt over arbeidene, som i fjor kostet 2,1 milliarder kroner”.

Helt i FNs ånd

Nylig holdt Mohammar Gaddafi tale i FN. Gaddafi er diktator i Libya, og han er en tyrann og terroristsponsor av verste slag.

Helikopterranet i Stockholm

På et vis blir de fleste imponert over helikopterranet i Stockholm for et par dager siden: En gruppe på fem seks personer lander et helikopter på taket av en pengetellesentral i Stockholm. Der er ranssikringene svake, og ranerne kommer seg lett inn i bygningen. Inne foregår opptelling av et enormt beløp som ranerne så tar med seg, og de kommer visstnok unna med omkring seksti millioner svenske kroner. På forhånd hadde de sørger for å blokkere alle politiets helikoptre (med en bombetrussel) slik at disse ikke kom på vingene for å avskjære ranernes helikopter.

Hva bør skje med kyllingmarkene?

I det siste har vi sett flere reportasjer på TV som har tatt opp småflyplassenes situasjon. Vi er blitt spesielt gjort oppmerksom på Leirin flyplass, som ble etablert mot slutten av 80-tallet, og som i dag kun har et par avganger/ankomster pr dag. En av disse reportasjene viste at antallet som reiste til Leirin denne bestemte dagen var kun én, det var altså bare én passasjer som ankom Leirin denne dagen. Leirin lever således helt opp til sitt tilnavn ”den himmelske freds plass”.