June 2013

Ingen nyhetskommentar i dag

Det kommer dessverre ingen nyhetskommentar i dag, mandag 3. Juni.

Ords betydning

Det finnes en del ord som er slik at de har omtrent samme betydning, men hvor det er enkelte nyanseforskjeller og hvor et ord er positivt og et annet er negativt, og det finnes ord som betyr forskjellige ting i forskjellige sammenhenger. Noen eksempler: «prinsippfast» er positivt, mens «sta» er negativt; «sparsommelig» er positivt, mens «gjerrig» er negativt; «spandabel» og «generøs» er positive, mens «sløsete» og «ødsel» er negative.

Riktig diagnose – feil medisin

En valgforsker, Frank Aarebrot – som også er kjent som en ivrig Arbeiderparti-sympatisør – klager over forgubbingen i velgermassen og vil derfor, som det heter i dag, ta grep.

Hans grep består i på sikt å senke stemmerettsalderen til 12 år.
Begrunnelsen er todelt, dels viser han til at 14-åringer i dag kan dømmes etter norsk lov, og da må de ha rett til å påvirke de lovene de kan dømmes etter, og dels sier han at unge har mistet interessen for politikk.

«Vil sikre anstendige arbeidsforhold»

Dette meget prisverdige ønsket er Aftenpostens oppsummering av utviklingsminister Heikki Holmås' siste utspill. Artikkelen, som sto på trykk 4/6 (og ikke ligger på nett, så vi linker til en annen artikkel om samme tema), forteller om lav lønn og dårlige arbeidsforhold for arbeidere i Bangladesh.

Det artikkelen forteller er sikkert korrekt, og vi ønsker sterkt at disse skal få bedre lønn og bedre arbeidsforhold; dette er jo et aspekt av velstand som DLF er en sterk tilhenger av.

Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager sendes et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL ut til medlemmer og abonnenter som er a jour med kontingenten. Dette nummeret inneholder en sterkt utvidet versjon av den talen DLFs leder Vegard Martinsen holdt på landsmøtet i mai. Temaet for talen var hvor bra Norge egentlig er. Man vil også finne en artikkel som forteller hvor vanskelig det er å drive næringsvirksomhet i Norge, og den er skrevet av restauranteier som virkelige kjenner problemene på kroppen.

Overvåkning

Det er nå blitt kjent at Obama-administrasjonen har drevet omfattende overvåkning av ... ja, alle mulige grupper.

VG skriver følgende: Lekkasjene av en rekke topphemmelige dokumenter har vist hvordan amerikanske myndigheter gjennomfører omfattende overvåking av både egne og andre lands innbyggere. Amerikansk etterretning har blant annet tilgang til serverne til IT-gigantene Microsoft, Google og Facebook.

Med tilgangen kan amerikanerne gjennom National Security Agency (NSA) overvåke både data- og telefontrafikken til millioner av mennesker verden over.

Et borgerlig manifest

«Ny vind over Norge», en samling artikler redigert av Hanne Nabintu Hærland, har som formål å bringe til torvs nye ideer fra den borgerlige siden i norsk politikk. Blant bidragsyterne finner man de viktigste partilederne på den borgerlige siden, Erna Solberg og Siv Jensen, og en rekke andre skribenter, blant dem Torbjørn Røe Isaksen, Lars Roar Langslet, Asle Toje, Sigurd Skirbekk, Hege Storhaug, Hallgrim Berg og Walid al-Kubaisi.

Forlaget omtaler boken slik:

«Lavere skatt for …»

Norge står overfor en rekke utfordringer, og det kommer stadig forslag om hvordan man kan forbedre ulike ting. Forslagene spriker i alle retninger; noen er mer eller mindre gjennomførbare, mens andre er nokså eksentriske. Få eller ingen av dem vil hjelpe på tingenes tilstand siden de alle innebærer ytterligere tiltak fra statens side.

« … rett inn på konto»

Aftenpostens kontroversielle kommentator Inger Anne Olsen har noen gode ideer i sin spalte 11/6. Bakgrunnen er romfolkenes vanskelig situasjon, og hun sier bla. følgende:

Neda – et offer for velferdsstaten

Vi føler det nesten som om vi kjenner 12 år gamle Neda. Vi har sett bilder av henne, vi har sett og hørt henne på TV, og vi føler med henne. For noen dager siden ble hun sendt ut av Norge etter å ha bodd her i 10 år. Hun ble sendt tilbake til sitt hjemland Jordan, et hjemland hun overhodet ikke kjenner, og dette skjedde etter at, som VG beskriver det, Politiet knuste døra midt på natta i hennes hjem for å hente henne og familien og sende dem ut.

Høy nok velstand?

Har vi det for godt? Burde vi få det litt – eller mye? – dårligere? Dette hevdes faktisk i en kronikk i Aftenposten i går. Under tittelen Vi er blitt for godt vant sies følgende: «Jeg skulle nesten ønske vi fikk dårlige tider igjen!». Uttalelsen kom fra en godt voksen, oppegående kvinne fra et helt vanlig hjem med alminnelig økonomi. Hun siktet til den stadig økende materialismen i vårt samfunn, den vi alle er preget av.

Boplikten

Like sikkert som at sommeren kommer hvert år, kommer diskusjonene om boplikt i enkelte byer på Sørlandet.

Som kjent er det slik at enkelte byer på Sørlandet er fantastiske å være i om sommeren, mens de ikke er like fristende å oppholde seg i i vinterhalvåret. Noen kommuner har derfor innført boplikt; dersom man skal få kjøpt et hus i en av disse kommunene, må man bo der hele året. Dette er gjort for å hindre at byer står nærest folketomme i store deler av året.

Fint besøk med tvilsomt formål

Det var en tydelig stolt finansminister Sigbjørn Johnsen som ble intervjuet av NRK i morges. -Vi får en dronning på besøk! var temaet for intervjuet, altså at vi får besøk av den nye dronningen av Nederland. Hun er utdannet økonom og finansanalytiker, og skal hjelpe Norge i kampen mot økonomisk kriminalitet som skatteunndragelser og hvitvasking, ble det hevdet. Slik er beskrivelsen på Finansdepartementets hjemmeside: Torsdag 20. juni kl. 10.15 holder H. M.

Utrygge i Oslo?

De siste fem årene har Oslo kommune brukt hundrevis av millioner på å gjøre hovedstaden tryggere. Likevel føler over halvparten av de som ferdes i byen seg utrygge i sentrumsområdet Karl Johan på kveldstid.

Det er NRK som forteller dette, og dette var toppsaken i nyhetssendingene for et par dager siden. Det som fortelles er tragisk. Det er ille at man ikke kan ferdes trygt i byen – overalt og hele tiden.

Fredsforhandlingene med Taliban

– Norge spilte nøkkelrolle i samtalene med Taliban. Hemmelige møter på norsk jord og Norges rolle som bindeledd mellom partene er viktige grunner til at det nå blir offisielle fredsforhandlinger med Taliban, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Dette leser vi i avisen Dagen.

Vold mot Nav-ansatte

Vold og trusler mot Nav-ansatte nesten tredoblet leser vi i VG, og artikkelen forsetter bla. med følgende: Nye tall VG har fått fra Nav viser at antall rapporterte tilfeller av trusler og vold har eksplodert de to siste årene.

I 2010 ble det rapportert om 481 tilfeller av trusler og vold. I fjor hadde tallet vokst til 833 hendelser, før det så langt i år har steget ytterligere. Per 10. desember 2012 var det registrert 1199 tilfeller av vold og trusler.

Frihet!

DLF er partiet for individuell frihet. Frihet er retten for individer til å bestemme over sin eiendom, sin kropp, og sin inntekt. Kort sagt: frihet er retten for individer til å bestemme over og styre sine egne liv. Hvis man ikke har mulighet til å bestemme over disse viktige feltene fullt ut så har man ikke frihet, og det er dessverre slik vi har det i dag.