September 2013

Frihet

Enkelte politikere og skribenter på venstresiden har i det siste sagt at det er venstresiden som kjemper for frihet. Alle de som pga tiltak innført av venstresiden må finne seg i et høyt skattenivå, omfattende skjemautfylling, verneplikt, vidtfavnende restriksjoner på verdiskapning, handel, og en rekke helt private aktiviteter, mm. vil nok være uenige i dette, men hva er det frihet egentlig er? Hva er det dette ordet betyr?

Nedenfor gjengir vi et kapittel om dette fra Vegard Martinsens bok «Frihet, likhet, brorskap»:

Hva står DLF for?

Dette innlegget ble nylig sendt til Aftenposten.

I de siste månedene har avisene flommet over av artikler som forteller hvordan staten fungerer: mange Nav-brukere blir direkte krenket av de ansatte, helsevesenet fungerer dårlig for mange, skolen skuffer igjen og igjen. Alle de store partiene lover å gjøre noe med dette, men de vil gjøre dette ved reformer og øket pengebruk innenfor den gjeldende modellen, dette selv om tidligere reformer – f.eks. Reform 94, Reform 97, Kunnskapsløftet, Nav-reformen, sykehusreformen - ikke har vært spesielt vellykkede.

Skolevalget

Skolevalget gir som regel en sterk indikasjon på hva som blir valgresultatet. Skolevalget i år ga en klar seier til de borgerlige, og spesielt Høyre, som for første gang kom best ut av et skolevalg. De rødgrønne har hatt en flertallsregjering i åtte år, og resultatet av de rødgrønnes styring er slik at ungdommen lar Ap stå på stedet hvil, mens SV havner noe over sperregrensen. Ungdommen vil altså kaste regjeringen og erstatte den med det mange sier er et borgerlig kaos.

Kriminelle tar over i byggebransjen

Arbeidsgivere og ansatte: - Tunge kriminelle tar over i byggebransjen var en overskrift i Dagbladet i går, og dette er dessverre i alt for stor grad korrekt.

Vi siterer videre fra Dagbladet: På tross av at oppusningsmarkedet øker med mer enn ti milliarder kroner på fem år melder 74 prosent av norske bedrifter at de ikke får flere oppdrag. Arbeidsgivere og ansatte mener pengene går rett i lomma på kriminelle.

Valget!

Retningen vi beveger oss i er ikke så veldig oppløftende: avisene snakker om krise i eldreomsorgen og i helsevesenet, resultatene i skolen blir dårligere, kriminaliteten øker og farlige kriminelle går løse, alt for mange brukere av Nav har store problemer i sitt møte med de som skulle hjelpe dem, osv. Alle ser dette, og alle partiene lover å løse problemene. Men det har de også gjort ved hvert tidligere valg, og problemene blir allikevel bare større og større. Hvorfor har vi denne utviklingen?

Valget i dag: stem DLF!

De siste meningsmålinger gir DLF 0,1 % (men usikkerheten er svært stor). DLFs første mål i denne omgang er å passere den lille sperregrensen på 500 stemmer i Oslo eller Rogaland, som er de fylkene vi har størst mulighet til å klare dette i. (Klarer vi minst 500 stemmer i et fylke slipper vi å samle underskrifter for å stille ved neste Stortingsvalg.) I Oslo vil 500 stemmer tilsvare ca 0,15 %, og i Rogaland vil 500 stemmer tilsvare ca 0,22 % (hvis vi regner med samme antall avgitte stemmer som for fire år siden).

Valgresultatet

La oss først gratulere Høyre med valgseieren. Høyre gikk klart frem og har vel aldri hatt et så godt resultat noen gang. Høyre vant fordi velgere gikk lei av den rødgrønne regjerningen, og fordi de betrakter Høyre som et alternativ som kan føre en annen politikk.

De fire borgerlige partiene fikk et klart flertall på Stortinget, og de skal nå gå i forhandlinger om å danne en ny regjering. Dette kan bli et interessant skue; Venstre og KrF misliker sterkt FrP pga FrPs innvandringsmotstand og pga de frihetlige ideer de nokså feilaktig tror at FrP representerer.

Den kommende regjeringen

De fire borgerlig partiene som vant valget er i regjeringsforhandlinger. De lovet før valget at dersom det blir borgerlig flertall på Stortinget så vil det bil en borgerlig regjering. Så nå sitter de sammen og skal forhandle seg frem til en regjeringssammensetning som alle disse partiene kan leve med. For det første skal de komme til enighet om fordelingen mellom partiene – skal statsrådspostene fordeles etter hvor store partiene er, eller skal andre hensyn telle inn?

Det endelige valgresultatet

Det endelige valgresultatet er klart; DLF fikk 910 stemmer, en fremgang på 260 % i forhold til forrige Stortingsvalg. Dette er en bemerkelsesverdig fremgang sett i lys av at vi var utsatt for en total presseboikott. Vi ble riktignok til en viss grad dekket av noen få lokalaviser, men de velgere som holdt seg til riksavisene og TV og radio fikk ikke noe informasjon om DLF via disse kanalene i det hele tatt. Vi er riktignok sterke på Internett, og dette viser at Internett begynner å bli en vesentlig faktor som informasjonskilde som ersatning for de gamle mediene.

Den kommende regjeringen

Dette innlegget, skevet av DLFs leder Vegard Martinsen, ble i forrige uke sendt til flere aviser.

Asylbarna

Det er flere tusen såkalte asylbarn i Norge. Dette er barn som til dels har oppholdt seg svært lenge i Norge, men som fortsatt venter på om deres søknad (eller deres foreldres søknad) om opphold skal bli avgjort. Mange av disse barna risikerer å bli sendt hjem («hjem» her har en spesiell betydning som vi kommer tilbake til).

Borgervern: Folk er gale

Dagens noe underlige tittel har vi tatt fra Dagbladet, som nylig omtalte et slags borgervern som opererer under navnet «Folk er gale».

- Vi vil ha gata tilbake, sier «Folk er gale» til Dagbladet.

Jeg er familiefar, og det startet da sønnen min ble tilbudt sigaretter på Grünerløkka da han var elleve år, sier «Folk er gale» til Dagbladet.