November 2014

Javel, statsråd

Det var kanskje en gang en tid hvor mange kanskje trodde at politiske beslutninger ble tatt av kloke politikere med en urokkelig integritet en fast ideologisk kurs, og at de baserte sine avgjørelser på basis av omfattende og grundige undersøkelser av relevante fakta foretatt av kloke og rettferdige byråkrater som kun hadde Nasjonens beste før øye.

Mellomvalg i USA

Krisemåling for Obama dagen før mellomvalget. Mot valg-flopp. Demokratene ligger an til å miste kontrollen over Senatet

Dette var overskrifter i VG i går, og dette burde ikke overraske noen. Et mellomvalg i USA, akkurat som kommunevalg i Norge, er ofte i betydelig grad en meningsmåling for presidenten/regjeringen.

Og president Obama har vært og er den desidert mest udugelige presidenten USA noen gang har hatt, og dette sier ikke lite.

Her er noen få saker som viser at hans innsats har vært katastrofalt dårlig

En eventuell krig mot IS?

Dette innlegget, en kommentar til en artikkel av Aftenpostens utenrikskommentator Per Kristian Haugen, ble sendt til Aftenposten for noen dager siden. Det innledes med et sitat fra Haugen:

“Det som ... er sikkert [ved en eventuell krig mot Islamsk Stat] er at liv kommer til å gå tapt og at mange vil pådra seg varige skader. Vissheten om dette legger et tungt ansvar på beslutningstagerne”. Det er Aftenpostens utenrikskommentator Per Kristian Haugen som skriver dette torsdag 30/10.

Regjeringen i hardt vær

Regjeringspartiene har problemer. FrP har sin laveste oppslutning på en meningsmåling på nesten 20 år: 9,5 %. (Dagbladet: Frp får katastrofale 9,5 prosent på en fersk TV 2-måling. ). Arbeiderpartiet er nå kommet over 40 %: Ny måling: Arbeiderpartiet over 40 prosent. 40,9 i fersk NRK-måling. . Og det er flere som vil ha tidligere Høyrevelger, nå Ap-leder Jonas Gahr Støre, som statsminister enn de som vil ha Erna Solberg: (Nesten halvparten av velgerne vil at Jonas Gahr Støre blir landets neste statsminister. En tredjedel vil ha Erna Solberg. (Kilde ABC-nyheter)

Knefallet fortsetter

Vi skrev om dette tema for noen dager siden (24/10): … soldater beordres til ikke å vise at de tilhører det militære når de ferdes blant sivile utenfor sine leirområder for ikke å provosere femtekolonnister i byer i Vesten. (Dette handler om den langt svakere enn halvhjertede krigen mot Islamsk Stat og andre jihadister som Vesten nå fører).

Dette – restriksjoner på uniformbruk – er innført i bla. Frankrike, Nederland, England, Australia, Belgia, og Canada.

Dette er intet annet enn et totalt knefall for en vanvittig barbarisk kultur.

Murens fall

I går var der 25 år siden Berlinmuren falt. Dette var en viktig milepæl i menneskehetens historie, og ble markert over store deler av verden, men selvsagt sterkest i Berlin. Også Dagsrevyen hadde en stor reportasje, og den la vekt på flere viktige forhold, bla. hvordan sammenslåingen av de to delene av Tyskland hadde artet seg for både vest-tyskere og øst-tyskere. (De hadde inntil 1989 levd under ulike regimer og ideologier, og slikt preger folks mentalitet.)

Mobbing

Omtrent 17.000 barn og unge sier at de blir mobbet på skolen leste vi i VG for noen dager siden. Dette er dypt tragisk. Å bli mobbet er forferdelig, det er (hvis vi innledningsvis holder oss til skolelever) å grue seg til hver eneste dag på skolen fordi man blir latterliggjort, truet, utskjelt og kanskje også fysisk angrepet av det som så fint omtales som klassekamerater og medelever (og kanskje også av lærerne).

Som sagt, dette er bare forferdelig.

Effekter av skattekutt

Regjeringen har fått en del kritikk for sine (dessverre mikroskopiske) forslag til skattelettelser. Innvendingene har gått på at regjeringens begrunnelse - at skattekutt fører til vekst i økonomien - er uholdbar, og at det ikke finnes empiri for denne påstanden (at skattekutt gir vekst).

Siden både FrP og Høyre er sosialdemokratiske partier kan de ikke begrunne skattelettelser med at de innebærer at den enkelte derved får beholde mer av de pengene han selv har tjent, og det er derfor de benytter argumentet om at skattelettelser fører til vekst.

«Åpen og rettferdig prioritering»

Tittelen har vi hentet fra regjeringens hjemmeside hvor de beskriver den nye innstillingen fra «Prioriteringsutvalget».

«Prioriteringsutvalget» høres noen anonymt ut, men det som skal være dets oppgave, eller oppgaven for det organ som det er meningen skal bli opprettet som resultat av utvalgets innstilling, er å avgjøre hvem som skal få livreddende behandling i vårt statlige helsevesen, og hvem som ikke skal få det.

Elefanten i rommet

Å «ikke se elefanten i rommet», et uttrykk som er mere kjent i engelskspråklige land enn i Norge, betyr at det er et meget viktig faktum i et tema som diskuteres, men som alle ignorerer.

Vi kom til å tenke på dette uttrykket da vil lest følgende artikkel fra The Telegraph: Immigration: the real cost to Britain

Noen få utvalgte poenger fra artikkelen: Først gjengis den påstand at immigration is great. According to a new report from University College London, those arriving on these shores between 2001 and 2011 put roughly £25 billion more into the economy than they took out …

Ingen nyhetskommentar mandag

Det kommer dessverre ingen nyhetskommentar mandag 17/11.

Brende i Teheran

Utenriksminister Børge Brende (H) var nylig på besøk hos regimet i Iran - eller hos Den islamske republikken Iran, som er det offisielle navnet. Iran er Midtøstens sjiamuslimske stormakt og åndelige sentrum, og styres av et konservativt presteråd.

President er Hassan Rouhani, valgt i 2013. Han hevder å ønske reformer, og enkelte vil påstå at dette vil føre til en løsning på det som mange anser som det største problemet mellom Iran og Vesten de siste årene: Irans atomprogram.

Jonathan Gruber

Du vet ikke hvem Jonathan Gruber er? Dersom han hadde vært høyreorientert ville nok norsk presse skrevet utførlig om hans mange utspill de siste månedene, men siden han er venstreorientert er det tyst.

Han er altså venstreorientert, og han er professor i økonomi ved MIT. Han er en av arkitektene bak Obamacare, dvs. han er en av de som var med på å utarbeide modellene for president Obamas helsereform.

Ja til frivillighet

Følgende tekst ble nylig sendt til Aftenposten:

Aftenposten trykte 18/11 et leserbrev som inneholdt følgende: Staten skal ikke betale for dine fritidsaktiviteter. Da jeg leste det, ble jeg sint. Vi betaler faktisk indirekte for aktivitetene [via skatter og avgifter, og derfor bør staten fortsette å støtte frivillige aktiviteter].

Kriminalitet i byggebransjen

Det foregår omfattende og alvorlig kriminalitet i byggebransjen. Dette var tema fra en reportasjene i Dagsrevyen i går.

Hva er det som skjer? Blir bygningsarbeidere overfalt? Eller blir materialer stjålet? Forsvinner redskaper og maskiner?

Men det er ikke noe av dette. Det som foregår er ifølge reportasjen mye verre. Det som skjer er at noen arbeider uten å følge de regler om lønn, arbeidsforhold, arbeidstid etc. som fagforeningene har fått staten til nærmest å lovfeste.

Statsbudsjettet i havn: de viktigste sakene

For noen dager siden ble forhandlingene mellom de blåblå og småpartiene KrF og Venstre avsluttet etter flere uker med intense og langdryge forhandlinger, og resultatet er nå klart. Forhandlingene endte med at hele ca 7 promille av det opprinnelige budsjettforslaget ble endret.

VG fremstiller resultatet slik i en overskrift: Siv [som altså er FrPs finansminister Siv Jensen] gir avgiftssjokk til folk flest i budsjettforliket

Et ynkelig knefall

Forsvaret anbefaler militært personell å ikke bruke uniform. På grunn av det skjerpede trusselbildet mot Norge. Dette er en overskrift i Dagbladet i går, og den viser intet annet enn et ynkelig knefall, det viser nærmest en total overgivelse.

Pensjonsalderen

Politikere blir aldri ferdige; på ethvert område, når de finner ut at det de tidligere gikk inn for har uheldige konsekvenser, kommer de med nye forslag, forslag som som oftest er slik at de vil gjøre tingene enda verre.

Denne gangen er det pensjonsalderen som enkelte politikere nå går inn for å endre. Vi siterer fra Dagbladet: Arbeidsminister Eriksson vil heve aldersgrensa i arbeidslivet til 75 år

Bare flaks?

Er det bare flaks at vi foreløpig har det så bra i Norge? Vil vi møte hardere tider fremover?

Det mener sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken Capital Markets ifølge en artikkel i på dn.no.

Vi siterer: [Mork] mener vi nå må belage oss på helt nye økonomiske tider. Vi har hatt utrolig flaks, kommet nesten uberørt gjennom finanskrisen og surfet på høy oljepris.

Israel river hus

Ikke ett eneste hus til en jødisk terrorist er revet, men hundrevis av hus til ikke-jødiske terrorister er blitt det. Har dere glemt noen hus, Israel? Dette spørsmålet stilles av professor i religionsvitenskap Dag Øistein Endsjø på prominent plass i Aftenposten 25/11.

Det Endsjø hevder er korrekt, men til tross for at han har fått mye plass til å spekulere omkring dette så kommer han overhode ikke inn på det som er årsaken til at dette skjer.