September 2011

Over og ut for Gadaffi, mfl?

Det ser ut til at Libyas periode under Gadaffis tyranni er over. Opprørerne, støttet av NATO-bombing, ser ut til å vinne borgerkrigen. Vi er glade for at enda en tyrann er kastet, men vi er ikke helt sikre på hva som kommer etter Gadaffi.

Noe må gjøres med skolen!

Skolen har vært topprioritert for alle de store partiene ved alle valg de siste tiårene. Ved hvert valg har partiene lovet en bedre skole, og dette skal gjennomøfres å øke lærerlønningene, ved å rehabilitere skolebygningene, ved å utdanne flere lærer, ved å gjøre pensum bedre, og ved å organisere skolen bedre. (Slike løfter sitter løst i enhver valgkamp.)

Alle de store partiene har lovet slike ting. Da skulle man tro at skolen ble bedre og bedre og at elevene som gikk ut av skolen ble flinkere og flinkere.

Men hva er der som har skjedd?

Kommuneøkonomi

”Her svikter politikerne innbyggerne sine” forteller Dagbladet i en overskrift i dag om et utvalg kommuner. Vi skal kort kommentere noe av innholdet i artikkelen.

Overskriften trenger ingen kommentar, den taler for seg selv.

Dbl.: ”Idar … og datteren Ina, mener politikerne i Gamvik gjør så godt de kan, men sliter med gammel moro fra tidligere kommunestyrer. Han håper at politikerne i kommunen nå kan stå sammen, istedenfor å krangle. Sånn kan Gamvik komme tilbake på fote. …Jeg føler at det er slik at en ikke skal kunne bo her - ingenting er ordnet for oss …”

Valget

Som kjent bruker avisene og radio/TV svært mye plass på politikk før et valg. De bruker mye tid/plass på de store partiene, mens de små partiene stort sett blir ignorert. Det er ikke noe urimelig i dette.

Aftenposten hadde dog i mange år den fine praksis at den rett før valget lot talsmenn for de små partiene komme til orde på leserbrevsiden for å presentere partiets politikk. I forkant av de siste valgene fikk også jeg inn innlegg som kort fortalte om DLFs politikk. Men før valget i 2009 ble det innlegg jeg sendte inn til Aftenposten refusert. Det samme skjedde i år.

Skolevalgene

Høyre og Ap frem, SV og FrP tilbake, DLF holder stand. Dette er de mest interessante resultatene i mandagens skolevalg. Alle resultater er å finne på linken nedenfor.

SV og miljøet

En sak om SV – hvor de i handling selvsagt også denne gangen svikter alt de preker om – illustrerer et viktig miljøpolitisk poeng. Vi siterer først fra VG:

”SV takket nei til miljøbuss. Valgkampbussen slipper ut NOx tilsvarende 170 stk. VW Golf!

SV fikk tilbud om langt mindre miljøskadelige busser under valgkampen, men takket nei. Prisen ble for høy, hevder et av Norges største busselskap. …

SV-leder Kristin Halvorsen sa i går at bussen var den eneste som var mulig å få tak i på kort tid. Men Skinnarland mener SV enkelt kunne valgt noe mer miljøvennlig.

Ikke bare Adecco. Hva er problemet? Og hva er løsningen?

Adecco hadde brutt noen lover i enkelte av sine pleieinstitusjoner (de hadde bla. latt noen ansatte etter eget ønske jobber mer enn arbeidsmiljøloven tillater, etc.)

Det ble mye oppstyr, og Adecco fikk mye pepper fra politikere, fagforeningsfolk og fra pressen. (Vi linker til vår omtale av denne saken nedenfor.) Fagforeningene fikk vann på mølla mht sin motstand mot privatisering.

Valget 2011

I dag, på den første av våre to valgdager, publiserer vi vår siste kommentar før valget. Den er skrevet av DLFs leder Vegard Martinsen, og den har tidligere vært publisert på liberaleren.no

======

Valgkampen går mot slutten, og den har til forveksling vært lik alle tidligere valgkamper de siste tiårene. Det påpekes store problemer på de områder som det offentlige styrer, og partiene legger skylden på de andre partiene enten de er i posisjon eller i opposisjon.

Kampen om nyansene

Aftenposten inviterte partienes ungdomsorganisasjoner til å kommentere valget. DLFs ungdomsorganisasjon Liberalistisk Ungdom fulgte oppfordringen, men innlegget ble allikevel refusert. Vi publiserer det da her.
.
.
.

Bør elever få karakterer fra 5. eller 8. klasse? Bør rusbehandlingsinstitusjonene ligge på østkanten eller vestkanten? Skal bydelene eller bystyret ha mest makt? Skal sykehuset ligge i Molde eller Kristiansund? Skal det innføres eiendomsskatt eller ikke?

Valgresultatet 2011

La oss først gratulere Høyre og Arbeiderpartiet. Disse to gamle partiene ble valgets store vinnere. Dette er partier som har holdt på lenge, de har en viss størrelse og de har erfaring fra alle typer folkevalgte verv, og derfor har de alle typer ressurser som skal til for å gjøre gode valg; de har penger, de har dyktige mennesker, de har posisjoner, de slipper til i pressen, osv. De har også en politikk som ikke støter noen og som alle som betraktes som anstendige mennesker kan og bør støtte opp om.

Oslo bystyre, mm.

Det ser ut til at Ap og de andre partiene på venstresiden vil få 27 mandater i det nye bystyret, mens Høyre & co vil få 32 mandater. Da vil det sannsynligvis skje endringer.

I den siste perioden er Oslo blitt styrt av et mindretallsbyråd av Høyre og FrP, et byråd som har søkt støtte fra sak til sak blant de andre partiene. Men i valget ble FrP kraftig svekket; bystyregruppen er blitt mer enn halvert. Samtidig er Venstre nå større enn FrP.

Valget er over

Valget er over, stemmene er talt opp, hesthandlene er begynt, og det første løftebruddet er allerede registrert.

Nyhetskommentarer

Siden februar 2003 er det praktisk talt hver dag blitt publisert nyhetskommentarer med utgangspunkt i et konsistent liberalistisk grunnsyn her på stemDLF.no, og slik vil det fortsette.

Hver morgen (unntatt i ferier) blir det lagt ut en kommentar til en aktuell nyhetssak. For det meste handler disse om politikk, naturlig nok, og ingen sak er for stor og ingen sak er for liten til å bli kommentert her.

Obama enda en gang

Obama er en av de aller dårligste presidentene USA har hatt. Dette kan vi se på statsgjelden, som er enorm, og på arbeidsløsheten, som holder seg omkring 10 %. Dette er problemer Obama har brukt enorme beløp på å bekjempe. (Enhver med innsikt vil si at problemene skyldes Obamas enorme pengebruk på redningspakker, bailouts, hans regulering av økonomien, etc., men vi skal la dette ligge nå.) Obama skal dog ha ros for at han ikke har stoppet det militæres aksjoner for å eliminere alQaida-topper.

Er FrPere spesielle?

I går ble det avslørt at en FrPer på tur med to FpUere i Latvia hadde besøkt et bordell. Dette ble slått stort opp i media, både i TV2s nyhetssending og i alle aviser nå i morges. Personen ble omtalt med navn og bilde i alle oppslagene.

På et vis burde dette ikke være overraskende; det å kjøpe sex er forbudt for nordmenn, også i utlandet (!?), og noe som gjør denne saken ekstra spesiell er at mannen er stortingsrepresentant.

Dagbladet og ”dumme” lover

”I Frp finnes det viktige lover og dumme lover. Sexkjøp-loven er en «dum» lov som det ikke er så farlig å bryte” forteller Dagbladet i går.

Vi siterer fra artikkelen: ”Samfunnsdebattant og tidligere Frp-medlem Jan Arild Snoen kjenner kulturen i partiet godt. Han mener at man har et mer avslappet forhold til prostitusjon i Frp enn i andre partier.

Markagrensen og prinsipper

Det er ikke ofte det er grunn til å være enig med Kåre Willoch, men i sitt siste utspill er han inne på noe som er korrekt.

Vi siterer fra E24: ”De høye boligprisene [i Oslo] er et stort samfunnsproblem, og krever storstilte tiltak, mener Kåre Willoch. For å temme den galopperende prisutviklingen i boligmarkedet - boligprisene steg nesten 10 prosent fra august i fjor til august i år - mener Kåre Willoch at noe må gjøres med tilbudet, heller enn å begrense etterspørselen [sic, ?]. …

Breivik og rettsapparatet

Breiviks grusomme terrorhandling 22. juli var selvsagt unik, og ikke bare i norgeshistorien. Vi skal ikke gjenfortelle hva som skjedde enda en gang, vi skal i dag se på forholdet mellom Breivik og rettsapparatet, dvs. forholdet mellom det han gjorde av kriminelle handlinger og rettsapparatet reaksjoner. Vi skal se på et par saker.

La oss først se på noe som skjedd før 22. juli og som rettsapparatet burde ha reagert på.

Hva er galt med sexkjøpforbudet?

Vi har tidligere skrevet om forbudet mot kjøp av sex, og vi gjør det igjen. Sexkjøpsloven trådte i kraft 1. januar 2009, og feirer snart tre år. Siden den ble innført har prostituertes arbeidssituasjon kraftig forverret seg. Kundene krever mer (og er per definisjon kriminelle), og politiet bruker ressurser på å ta utleiere som leier ut til prostituerte (samtidig de bruker mindre ressurser på saker hvor som folk blir voldtatt, skutt og drept og kjører seg i hjel – dette er prioriteringer som politiet er blitt påtvunget av politikerne).

USA og 11. september

Som noen muligens la merke til markerte vi her på stemDLF ikke tiårsdagen for terrorangrepene mot USA 11. september 2001.

Vi slutter allikevel helt opp om slagord som «Aldri mer 9.april» og tilsvarende «Det som skjedde 11. september må aldri skje igjen». Men etter vårt syn har markeringene i USA – og i andre land og på en rekke TV-kanaler inkludert noen norske – et fokus som ikke er riktig.

Støtteordningene vokser og vokser og omfatter flere og flere …

Velferdsstatens tilhengere sier som regel at man må ha statlige støtteordninger for å hjelpe de svake. Det er så mange, påstår de, som ikke kan klare seg uten offentlig hjelp, og derfor må vi ha et høyt skattenivå og en rekke ulike støtteordninger – ellers vil de svake ikke klare seg.