January 2014

Godt nytt år!

Vi ønsker alle et godt nytt år!

De daglige nyhetskommentarene vil komme i gang igjen om ca en ukes tid.

Ny kurs?

Det er selvsagt alt for tidlig å felle noen dom over hvorvidt den nye regjeringen vil legge om kursen i forhold til den avgåtte sosialist-regjeringen, det får vente til etter at de har lagt frem sitt budsjettforslag for 2015. Men i de siste par uker har noen regjeringsmedlemmer kommet med utspill som antyder litt om hvor det bærer.

F.eks. har utenriksminister Børge Brende reelt sett sagt at han vil føre den samme politikk mht. u-hjelp som SV ville ha ført. - Jeg kan slutte meg til hvert eneste ord av det jeg har sett Erik Solheim (SV) si om utviklingspolitikk de siste årene.

«58 prosent vil ha …»

Hva betyr det at et flertall vil noe? Betyr dette at det flertallet måtte ønske skal være bindende for alle? Mange mener åpenbart dette.

Overskriften har vi hentet fra Aftenposten sist lørdag, og den fulle overskriften lyder slik: 58 prosent vil ha søndagsstengt. Ingressen lyder slik: Regjeringen sier ja, men i Aftenpostens meningsmåling sier flertallet nei til at flere matbutikker skal få holde åpent på søndager. -Jeg er tilhenger av søndagsfred, sier [en handlekunde]

TV-lisens for iPhone?

Alle burde vite at ethvert statlig inngrep i økonomien (inngrep består i at staten tvinger folk til å handle annerledes enn de ønsker selv om alle involverte fullt ut handler frivillig) fører til skjevheter, dvs. til mindre optimale resultater enn hva som hadde blitt resultatet dersom staten ikke hadde grepet inn.

Men slike skjevheter fører ikke til at politikerne avslutter sin innblanding i folks frivillige samhandling, de fører som regel tvert imot til at de vil iverksette flere nye tiltak for å rette opp de skjevheter som deres tidligere inngrep førte til.

Pålegg om å sikre seg

Historien er blitt velkjent: en 90 år gammel mann skal bli straffet (eller i hvert fall bøtelagt) for ikke å ha fulgt et pålegg om å ha en redningsvest i båten sin. VG forteller:

Den 90 år gamle mannen fra Forra i Nordland sparte ikke på kruttet da politiet og Kystvakten skulle kontrollere båten hans onsdag. Om bord i Kystvaktens lettbåt var også en journalist fra avisen Fremover, og avisen skriver fredag om den fargerike fiskeren.

Prostitusjon, moral, umoral, ideologi

Prostitusjons-debatten har blusset opp igjen, antagelig fordi det nå er et flertall på Stortinget av partier som tidligere har gått inn for å oppheve forbudet mot sexkjøp (som altså ble innført i 2009). Begrunnelsen for forbudet er å beskytte de prostituerte, og å gjøre det vanskeligere - mindre fristende - å bli prostituert.

Pensjonsalder

Det er visst komplisert, dette med pensjonsalder. I dag er det slik at de fleste går av ved 67 års alder, noen kan gå av ved 62 med AFP, mens mange steder har man en aldersgrense på 70 og da må man slutte enten man vil eller ikke.

En av NRKs profilerte medarbeidere vil gjerne fortsette utover 67, men får ikke lov.

Politikere! Inkl. en omtale av «Bridgegate».

Guvernør Chris Christie var for et par år siden en av de nye lovende stjerner i det republikanske partiet. Det var til og med snakk om ham som en fremtidig presidentkandidat, selv om enkelte mente han var for korpulent til å kunne bli valgt til president.

Men nå er han i nyhetene pga. en skandale som har fått navnet «Bridgegate», en sak som Dagbladet beskriver slik:

Jobbsøkende innvandrere

Avisene har i mange år fortalt at innvandrere har hatt problemer med å få jobb i Norge, og dette er utvilsomt korrekt, og det er svært beklagelig. Når en arbeidsgiver mottar en søknad fra en som ikke har et typisk norsk navn skjer det for ofte at søknaden havner nederst i bunken. Aftenposten har de siste dager fortalt om denne type saker, og har blant annet fortalt at enkelte innvandrere fjerne deler av sin utdannelse fra sine søknader og CVer fordi det tror at dette vil føre til at de lettere vil få innpass i en jobb.

Endringer i pressestøtten?

Pressestøtte innebærer at aviser som selges i så lite omfang at de ikke vil overleve via de vanlige inntektskildene (løssalg, abonnement, reklame, etc.) får tilskudd over satsbudsjettet bevilget av et politisk flertall som synes at avisenes journalistikk og kommentarer er så viktige at de bør finnes tilgjengelig selv om for få betaler egne penger for å lese disse avisene.

Ny vind over Frankrike?

Francois Hollande ble valgt til president i Frankrike med løfter om en mer venstreorientert politikk.

En del av den politiske plattformen til Hollande under valgkampen var skatteøkninger, særlig for velstående, hvor inntektene bl.a. er ment å skulle bidra til å redusere underskuddet på statsbudsjettet samt jobbskapende prosjekter. Han lovet å reversere [tidligere president] Sarkozys økning i pensjonsalderen fra 60 til 62 år. (Wikipedia). Men dette kunne jo ikke gå bra, problemene ble raskt bare enda større.

Bestikkelser i utlandet

Den prinsipielle bakgrunn for denne kommentaren er det som sies i overskriften: hvilke rettslige problemer medfører det at et norsk firma må bestikke myndighetspersoner i andre land for å kunne drive forretningsvirksomhet som ellers er helt legitim?

Bakgrunnen er selvfølgelig Yara-saken, som har ført til at det er reist tiltale mot fire Yara-direktører. Dagbladet oppsummeres slik:

Økokrim har tatt ut tiltale mot fire personer i Yara International ASAs tidligere toppledelse for grov korrupsjon.

Mongstad: løve og skinnfell

Enkelte vil hevde at gårsdagens høring i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite om Mongstad-skandalen var en selsom affære: Bellonas Fredrik Hauge sa at Mongstad-prosjektet er historien om gutten som skulle bygge et bord til jul til mamma, og som kom hjem med en brødfjøl, og i Dagens Næringsliv i dag sier tidligere statsminister Stoltenberg klokelig at han ikke vil snakke om de interne diskusjonene i regjeringen før den skrinla CO2-rensingen på Mongstad.

Hva er det dette handler om?

Ytterligere innskrenkninger i friheten

Frihet er ikke naturgitt, og den står alltid i fare, den er under angrep hver eneste dag, hvert eneste sekund. Nå står friheten dessverre svakt i Vesten (og dette er en vesentlig årsak til at det ikke går bedre enn det gjør mht velstandsutvikling), men på et par områder er den nå i Norge muligens i ferd med å bli ytterligere innskrenket.

På begge disse områdene ser det ut til at den nye regjeringen dels vil innskrenke friheten, og dels i strid med tidligere utsagn ikke vil utvide den.

Internett: en anarkistisk søppelkasse som kun kan reddes av statlige reguleringer?

Internett er en av menneskehetens aller største oppfinnelser. Via internett kan enhver som har en (billig og liten) datamaskin få tilgang til praktisk talt alt som har eksistert av informasjon og kulturelle uttrykk. Via Internett kan man på sin datamaskin/nettbrett lese aviser, se film, lese bøker, foreta telefonsamtaler med bildeoverføring, delta i diskusjoner, spille, skrive og publisere, overføre penger, bestille reiser, osv. Videre, på Internett finnes alt mulig av varekataloger, og man kan bestille nær sagt alt mulig for nærmest umiddelbar levering på døren.

En tilstandsrapport fra velferdsstaten: «Det farlige klasserommet»

«Det farlige klasserommet» er tittelen på dagens kronikk i Aftenposten, og den er skrevet av en lærer som dessverre, men som man kunne forvente, velger å være anonym. Hun – de fleste lærer i skolen i dag er kvinner så vi skriver «hun» - forteller om elever som trakasserer og mobber, som er voldelige mot andre elever og mot lærere, og som gjør arbeidsdagen for medelever og lærere uutholdelig. Og skoleledelsen gjør lite eller ingen ting.

Ukraina

Demonstrasjonene i Ukraina har nå vart i noen måneder, og det ser bare ut til å eskalere. Selv ikke president Janukovitsj’ tilbud om å gi opposisjonen to viktige regjeringsposter ser ut til å ha roet gemyttene, opposisjonen sier at de ikke vil gi seg - at de ikke vil avslutte sine nærmest borgerkrigslignende angrep - før presidenten er gått av.

Hvor kommer statens penger fra?

Mange som leser dette vil nok vite svaret på spørsmålet i overskriften, men noen vet det ikke. La oss begynne med et eksempel. Under en debatt på amerikansk TV for noen år siden hevdet en av deltagerne i panelet – temaet var kostandene ved enkelte offentlige tilbud som naturlig nok ble en del større enn planlagt. Paneldeltageren hevdet at disse økede utgiftene må skattebetalerne betale. Da var det er en i salen som reiset seg, ba om ordet og sa omtrent dette: Det er helt urimelig at skattebetalerne skal betale dette, dette burde jo staten betale! Han fikk trampeklapp.

Kriminaliteten … går den opp eller ned?

For noen uker siden holdt politiet en pressekonferanse hvor hovedpoenget var at kriminaliteten går ned. I en artikkel i Nettavisen i går bekreftes denne fremstillingen: Det ble i fjor [2013] anmeldt færre forbrytelser. Politiets tall viser en nedgang på 1,6 prosent sammenlignet med 2012, og en samlet nedgang på 2,7 prosent fra 2009.

Politidirektoratet la i midten av januar frem statistikken for 2013 på en pressekonferanse i Oslo. Kriminaliteten i Norge går ned, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård på pressekonferansen.

Ingen nyhetskommentarer torsdag og fredag

Det kommer dessverre ingen nyhetskommentarer torsdag og fredag i denne uken.