May 2014

Høyre i svingdøren

Vi har tidligere skrevet at Stortingspresident Olemic Thommessen og utenriksminister Børge Brende, begge fra Høyre, har snudd 180 grad i sitt forhold til Tibet: de har begge vært ledere av støttekomiteen for Tibet på Stortinget, men nå vil de heller danse etter kommunistdiktaturet Kinas pipe enn å støtte opposisjonen i Tibet ved å møte fredsprisvinner Dalai Lama når han snart besøker Norge.

Men disse to er ikke de eneste som har snudd 180 grader i slike spørsmål. En annen fra Høyre som har gjort dette er nåværende statsminister Erna Solberg.

Frekkhetens nådegave

-Høyresiden har kidnappet frihetsbegrepet. Vi må ta det tilbake. Ekte frihet eksisterer bare dersom alle har samme muligheter, skriver LO-leder Gerd Kristiansen i en pressemelding før hun skal på talerstolen på Youngstorget i Oslo som hovedtaler.

Det er nrk.no som skriver dette i forbindelse med markeringene 1. mai.

Og hva er det så LO går inn for, og som da vel må forstås dithen at det skal øke friheten? Her er noen av parolene som LO marsjerte under i 1.mai-toget.

Arbeidslivet ut av EØS – nei til sosial dumping

Drosjepolitikk

Ber Stortinget om strengere drosjepolitikk er en overskrift i Aftenposten i går 5/5 (ennå ikke på nett), og utspillet kommer fra Oslos byrådsleder.

Det står ikke så mye om årsaken til utspillet i Aftenpostens artikkel, annet enn at man har et ønske om å heve kvaliteten i taxibransjen og frata løyver fra useriøse taxieiere.

Når ønsketenkning møter virkeligheten

I blant gjør det offentlige sitt beste for å følge alle de lover og regler den selv har gitt og som den straffer andre for ikke å følge. Men det er vanskelig. Mengden lover og regler er så enorm at det er umulig å holde oversikt. Men skulle dog tro at mht store prestisjeprosjekter så ville i hvert fall det offentlige være i stand til å følge sine egne regler.

Men den gang ei.

«Mafiatilstander»

Det er ikke vi som påstår dette, ordet har vi hentet fra en overskrift i Dagbladet. Det er altså Dagbladet, eller de som Dagbladet skriver om, som hevder at arbeidslivet er preget av mafiatilstandene.

Vi siterer: Nå skal de rydde opp i mafiatilstandene i arbeidslivet. - Vi er enige om noen tiltak, sier LO og NHO - sammen.

Ekspropriasjon

Det vi kort skal se på i dag er et tilfelle av ekspropriasjon. I dag er der slik at det offentlige har rett til å ekspropriere, men det skal bare skje dersom det er gode grunner til det.

Wikipedia sier: Ekspropriasjon er å fjerne et stykke privat eiendom fra kontroll av eieren. Begrepet brukes både om handlinger utført av offentlige myndigheter … Det refererer ofte til offentlige myndigheters borttaking av eiendom fra en eier – for eksempel, ekspropriert fra eiendomseierne som bodde i traséen til den nye motorveien.

Dyrere tannlege på bygdene

Det blir dyrere å gå til tannlege utenfor sentrale strøk var et av innslagene på NRKs nyhetssending i morges.

Og selvfølgelig er det kommet krav om at myndighetene måtte gjøre noe for å «jamne ut» disse forskjellene; tannlegetjenester burde koste det samme overalt, påstås det

Norge – et glansbilde?

Det er typisk norsk å være god heter det. Norge er verdens beste land hører vi også ofte. Det snakkes også om fredsnasjonen Norge, og det er ikke tilfeldig at det var Norge som fikk i oppgave å dele ut Nobels fredspris.

Og ja, det er mye bra i Norge. Men er vi klart best? Er vi så mye bedre enn andre? La oss kikke litt på dette, og la oss i motsetning til det vi vanligvis gjør i de daglige nyhetskommentarene se litt bakover. La oss se litt på noen deler av norgeshistorien som ikke så ofte blir omtalt.

Ingen nyhetskommentar i dag

Det kommer dessverre ingen nyhetskommentar i dag, onsdag 14. mai.

Asymmetrisk krigføring

Kidnappingen av de 270 skolejentene er ikke den første terroraksjon den nigerianske terroristgruppen Boko Haram har gjennomført. De har holdt på i flere år, og har spredt død og fordervelse i flere år; bare i år drept omkring 2500 kristne

En kommentator i VG skriver følgende: Boko Harams endelige mål er å skape en islamsk stat med strenge religiøse lover. På vei til sitt idealsamfunn - et nigeriansk kalifat - bomber de kirker og kidnapper barn.

Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager sendes et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL ut til medlemmer og abonnenter som er ajour med kontingenten. Dette nummeret inneholder en artikkel av Vegard Martinsen om hva «frihet» egentlig er. «Frihet» et er positivt ord, og så å si alle sier at de er tilhengere av frihet: både kommunister, sosialdemokrater og liberalister sier at de er for frihet. Grunnen til at dette er mulig er at de legger helt ulike betydninger inn i dette begrepet.

Demokrati vs. …?

- Vi må gi diktaturet en sjanse. Det er komikeren Johan Golden som sier dette i Aftenposten nylig, og ingressen lyder slik: Johan Golden synes ikke 200 år med demokrati har løst de store problemene i Norge.

Golden sier noe alle vet – at demokratiet ikke fungerer, og så nevner han det det aller fleste vil si er det eneste alternativet til demokrati: diktatur.

Vi har et par ting å si til dette. For det første er det ikke noen grunn til å tro at demokratiet skal virke. Men la oss først si litt om hva som menes med «virke» her?

Grunnloven

Hvert år på 17. mai har vi her på stemDLF publisert en kommentar som sa at det var god grunn til å feire Grunnlovens opprinnelige innhold. Men vi gjorde det ikke i år. Årsaken er at vi er svært lite tilfreds med den utviklingen som Grunnloven har gjennomgått i sine 200 år, en utvikling som har beveget den bort fra dens opprinnelige idé, og som har gjort den til det den er i dag.

Landbruksoppgjøret

6000 bønder demonstrerte i går foran Stortinget, og det de protesterte mot var Statens tilbud i landbruksoppgjøret.

Hvordan var dette tilbudet? Vi siterer noen av hovedpunktene fra TV2.no: Landbruksdepartementet under Frp og Sylvi Listhaugs ledelse vil nemlig redusere overføringene med 250 millioner kroner sammenlignet med 2013. Likevel mener departementet at norske bønder får en inntektsøkning på linje med resten av samfunnet. Og oppgjøret gir aller mest til heltidsbøndene.

Organdonasjoner

Hva bør skje med ens organer etter at man dør? Skal de uten videre kunne benyttes til forskning eller skal de begraves sammen med resten av kroppen dersom tillatelse til bruk av organer til forskning ikke er gitt? Denne viktige problemstillingen er aktualisert etter at VG nylig skrev om en tragisk sak.

VG forteller om en ung mor som mistet sitt barn, og som etter begravelsen fant ut at sykehuset hadde tatt noen organer ut av det døde barnet for å bruke det til forskning uten at moren var tilstrekkelig informert om alle aspekter ved saken på forhånd.

Stor ståhei for ingenting: EU-valget

Det er i disse dager valg til EU-parlamentet - og det er korrekt å si «disse dager»; valget går over fire hele dager og avsluttes søndag.

Men interessen for dette valget er som regel svært liten, valgdeltagelsen er sjelden høyere enn ca. 25 %. Grunnen til dette er at folk flest ikke ser noen som helst betydning i dette valget, og det har de stort sett helt rett i: det er lite EU-parlamentet kan gjøre. De organer som har makt i EU, f.eks. Kommisjonen og Ministerrådet, er slik organisert at medlemmene ikke er folkevalgte; de utpekes av medlemslandenes regjeringer.

Streik igjen ?

Det kan bli storstreik. Her er noen overskrifter fra VG i morges Kan bli total toglammelse, Her kan det bli storstreik, og Kan bli storstreik og full togstans over hele landet i dag: Intense forhandlinger på overtid.

En streik innebærer at arbeidstagere legger ned sitt arbeid for å presse arbeidsgiverne til å gi dem høyere lønn (det er dette som nesten alltid er årsaken til at noen streiker, men det forekommer også at streik har andre begrunnelser).

Av skade blir man klok. Eller …?

Alle kjenner ordtaket av skade blir man klok. Men man må nok koble dette sammen med det faktum at svært mange allikevel ikke er så flinke til å lære.

En gruppe som stadig kommer med løfter, og så bryter dem, er politikere. Nettavisen forteller om et ferskt eksempel:

En bedriftsleder forteller at Vi ble lurt trill rundt.
Det saken handler om er biodrivstoff, og myndighetenes skiftende holdning til dette påståtte vidundermiddelet.

Enda en absurd sak, denne gangen om alkoholreklame på en pub

Barmatter, ølbrikker og håndklær med bryggerilogoer har blitt forbudt hos Stavangers vannhull. Kommunen har innført nulltoleranse mot alt som kan oppfattes som alkoholreklame.

En nasjon av overvektige?

Halvparten av oss er overvektige forteller nrk.no etter en reportasje i Dagsrevyen i går 29/5. Og det er selvfølgelig slik i dag at det er staten som skal løse problemet.

Over halvparten av alle nordmenn er overvektige, viser en fersk rapport. Helseminister Bent Høie (H) er bekymret, og sier at fedme er en trussel mot samfunnet.

Nordmenn er for lite i aktivitet, og spiser for mye. Vi er i ferd med å bli et svært så tungt folkeferd, i likhet med store deler av verdens befolkning.