October 2014

Gangstere bruker barn som narkotikaselgere

Dette var hovedoppslaget både på Dagsrevyen og på TV2s nyhetssending i går: kriminelle bruker barn som narkotikaselgere.

Vi siterer fra tv2.no: … [Politiet har] sett … kynisk utnyttelse av barn og unge under 18 år. Noen av disse brukes som narkotikaselgere, mens andre er avdekket som kjøpere eller i følge med foreldrene sine, sier stasjonssjef ved Grønland politistasjon, Kåre Stølen.

Ingen nyhetskommentar i dag

Det kommer dessverre ingen nyhetskommentar i dag, torsdag 2/10.

To verdener

Når myndighetene i et land undertrykker sine borgere, når myndighetene nekter dem frihet, har befolkningen all rett til å gjøre opprør. De har rett til å ta makten fra myndighetene og til å innføre et nytt regime som i større grad enn det foregående respekterer individuell frihet.

Omkring oss i dag har vi et meget stort antall undertrykkende regimer (og det er ingen som er fullstendig frie). I noen av disse landene eller områdene pågår det i dag opprør, opprør som har som mål å redusere den undertrykkelse som makthaverne bedriver.

En riktig dom

Ubaydullah Hussain ble i forrige uke frikjent for oppfordring til terror, og dette er etter vårt syn en riktig dom.

Folkeretten?

Man ser stadig henvisninger til Folkeretten – det hevdes at land bryter Folkeretten, og bare med å bruke dette ordet skal det være gitt at dette lander har handlet galt.

Eksempler er av typen Israels bosettinger er i strid med Folkeretten eller USAs frigjøring av Irak i 2003 var et brudd på Folkeretten, etc. ser man hele tiden.

Varsler om statsbudsjettet

I dag skal finansminister Siv Jensen (FrP) legge frem sitt første forslag til statsbudsjett, og mange imøteser dette med forventning. Hennes parti ble opprinnelig etablert for å arbeide for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlig inngrep, og det kaller seg visstnok fortsatt liberalistisk, noe om skulle innebære at det skulle gå inn for merkbare skattelettelser, dereguleringer og privatiseringer.

Budsjettet

Forslaget til statsbudsjett var akkurat som man kunne forvente. Det var noen få bra ting, enkelte dårlige ting, men det meste var en fortsettelse av den politikken som er blitt ført de siste tiårene.

Det var noen skattelettelser, i alt ca 8,3 mrd kr. For de med vanlige inntekter gir dette en skattelettelse på ca 1500 - 2000 kr pr år. Dette utgjør omkring ca kr 5 per dag, noe som ikke en gang holder til en flaske brus om dagen med det avgiftsnivået som finnes i Norge i dag og som de blåblå ønsker å opprettholde.

Kutt i pressestøtten

Regjeringen foreslår i sitt budsjettforslag å redusere pressestøtten med 50 millioner kr i 2015. Aftenposten: Regjeringen foreslår en reduksjon i produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier på 50 millioner kroner sammenlignet med 2014.

Journalister liker ikke dette. De påstår at pressestøtten er nødvendig for å opprettholde mangfoldet i pressen, det er en nødvendig forutsetning for at vi skal ha en presse som har et bredt politisk spenn, at vi har presseorganer med en rekke ulike politisk ståsteder.

Fredsprisen

Til tross for en rekke merkelige tildelinger og et sett med kriterier som åpenbart må være nokså sprikende – prisen er bla. gitt til folk som har utviklet kornsorter, ivret for treplanting, kjempet mot innbilte årsaker til klimaendringer; den er gitt til den moderne terrorismens far Yassir Arafat, til opposisjonelle i diktaturer, til overnasjonale organer som EU og til personer og organisasjoner som har humanitære formål - har Nobels fredspris fortsatt en viss prestisje, og tildelingen blir hvert eneste år møtt med betydelig oppmerksomhet i hvert fall i Norge.

"…ansatte nektes å bli gravide eller å gifte seg"

Aftenposten slo i går stort opp en sak som er prinsipiell interessant. Hovedpunktet er gjengitt i vår overskrift, men her er noe utdypning fra artikkelen.

Qatar Airways har hatt en kraftig opptur i Oslo og resten av Europa de senere årene. Det raskt voksende selskapet er ett av syv femstjerners flyselskap i verden og storgrossist av internasjonale priser for sin luksuriøse service.

Baksiden av medaljen er ikke like glamorøs: Knallharde arbeidsbetingelser og nitid overvåking av ansatte både på jobb og i fritiden.

Utvidelsen av verneplikten: umoralsk og absurd

Stortinget vedtok nylig å utvide verneplikten til også å omfatte kvinner. Dette kom ikke som noen overraskelse, det har vært kjent i lang tid at alle de store partiene på Stortinget ønsket dette; også de som nå sitter i regjering har gått inn for dette.

Regjeringens nettside forteller følgende: I dag [14/10] har Stortinget vedtatt de lovendringene som er nødvendige for å innføre allmenn verneplikt i Norge.

Ingen nyhetskommentarer torsdag og fredag

Det kommer dessverre ingen nyhetskommentarer torsdag og fredag i denne uken.

Ubåten

For noen dager siden ble det oppdaget at det muligens var en fremmed, dvs. ikke-svensk, ubåt i svensk farvann.

Leting har pågått siden da, men man har pr i dag ikke funnet noe. Det store spørsmålet er hvilket land denne ubåten kommer fra?

Dette er ikke første gang man har oppdaget ubåter - eller noe man har trodd var ubåter - i svenske farvann. På 70-tallet gikk alarmen en rekke ganger, og mange trodde at disse ubåtene kom fra Sovjet-Russland, og at formålet var rekognosering i tilfeller en fremtidig krig.

Ytringsfriheten under press

At stadig flere angriper ytringsfriheten er opplagt, og i det siste har vi sett et ytterligere forsøk på tilstramning.

Bakgrunnen er som følger: Den svenske kunstneren Dan Park er blitt straffet pga. innholdet i noen av sine verker. Nå skal en annen svensk kunstner, Lars Vilks, holde foredrag reaksjonene på Parks verker og om dommen mot ham i Oslo. Foredraget skal skje på Deichmanske bibliotek i Oslo. Arrangør er document.no

Motivasjon og arbeid

Høyres logiske brist er tittelen på en kommenter fra
Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Arild Grande i Dagbladet nylig.

Han skriver bla. at Høyre må forklare hvordan de har funnet ut at rike blir motivert av mer penger, mens bønder, kulturarbeidere, medier og fattige blir motivert av mindre.

Momsgrensen

Et av de meget få og meget små skritt i riktig retning som regjeringen gikk inn for i sitt forslag til statsbudsjett for 2015 var å heve grensen for momsfri handel fra utlandet fra kr 200 til kr 500. Dette betyr at dersom man kjøper noe fra utlandet, og det koster mindre enn kr 500, skal man slippe å betale moms til den norske stat. Grensen på kr 200 har stått på stedet hvil i flere tiår, og så og si alle partier har, mens de var i opposisjon, lovet å heve grensen. Men når de har hatt mulighet til å gjøre noe med grensen så har de veket tilbake.

Et totalt knefall

Så er det skjedd igjen: Politiet i Ottawa meldte like etter klokken 16 [22/10 ] om at skudd var blitt avfyrt ved krigsminnesmerket National War Memorial, som ligger noen få hundre meter fra parlamentsbygningen. Politiet meldte om at en soldat var blitt skadet ved minnesmerket. (sitat fra VG.)

Gjerningsmannen viste seg å være en nyomvendt muslim, og han ble skutt og drept av en vaktmann etter at han (jihadisten) hadde skutt flere og at en soldat var blitt drept.

Nei til trakassering av røykerne

Nå må vi slutte å plage røykerne var en svært overraskende overskrift i Aftenposten i går.

Artikkelens utgangspunkt var kravet fra en rekke organisasjoner om å stramme inn enda mer i røykernes muligheter til å ta seg en røyk: Røykfrie togperronger er ikke nok. De lungesyke vil ha forbud også på gater, plasser og parker. . [Dette er] hersing med mennesker, mener Per Fugelli. Lege og kreftpasient Per Fugelli ber både myndigheter og pasientorganisasjoner om å besinne seg.

Om å lære av tidligere kriger

Professor Øyvind Østerud skriver 23/10 i en fast spalte i Aftenposten under tittelen Med makt mot viten at De vestlige intervensjonene mislykkes gang på gang, uten at man lærer.

Kutt for uføre?

Regjeringen har fått en god del pepper for sitt forslag som innebærer kutt i utbetalingene til enkelt uføre. (Dette er egentlig mer komplisert enn som så; det er snakk om en omlegging som har som mål at det ikke skal lønne seg å gå på trygd heller enn å ha arbeid.) De fleste skal visstnok ikke tape på omleggingen, men noen vil.

Typisk norsk

VG forteller en sak om at skikongen Bjørn Dæhlie nylig ble rammet av brann. Å bli utsatt for noe slik er bare forferdelig, men det er noe annet i saken vi vil rette oppmerksomheten mot.

Vi siterer: Det var på kvelden fredag 17. oktober at Bjørn Dæhlies hytte i Hafjell begynte å brenne. Den over 600 kvadratmeter store hytta ble totalskadet i brannen.

Det er bare ett ord som beskriver det som skjer

Norge sender nå soldater til Irak og Afghanistan for å bekjempe Islamsk Stat. Dette faller nok norske journalister og andre rikssynsere tungt for brystet; de mener jo at alle konflikter skal løses med dialog og forhandlinger og gjensidig respekt og toleranse. Også folk som dekapiterer journalister og hjelpearbeidere og småbarn bør bekjempes på denne måten.

Men regjeringen sender nå altså soldater som skal delta i kampen mot IS, hele 195 stykker. Men disse skal ikke være i fronten, de skal kun drive med opplæring og trening av de soldatene som skal møte IS på slagmarken.